การก่อสร้าง

อุโมงค์ก่อสร้าง

TDS ให้บริการแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลกด้วยการออกแบบ การผลิต และการกระจายสายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเจาะลมแบบครบวงจร รวมถึงค้อนและดอกสว่าน DTH ท่อสว่าน ปลอก บิตริงก์ และดอกสว่าน DTH
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ TDS มีมากมายและมีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ต้องขอบคุณวิศวกรรมที่เหนือกว่าที่รับรองความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในจุดที่คุณต้องการมากที่สุดเราช่วยคุณส่งมอบตรงเวลาและตามงบประมาณ