บ่อน้ำและความร้อนใต้พิภพ

แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ 1

TDS เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทุกประเภทเพื่อเจาะบ่อน้ำของคุณTDS ได้ทุ่มเทให้กับการผลิตสว่านและเครื่องมือเจาะ DTH อย่างมืออาชีพและการขายและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีลักษณะของการจัดสรรที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างที่กะทัดรัดและเหมาะสม การเจาะที่รวดเร็วความเร็ว ความประหยัด และความทนทาน อัตราความล้มเหลวต่ำ ฯลฯ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างทางวิศวกรรมเหมืองแร่ การขุดเจาะพลเรือน การขุดเจาะด้วยความร้อนใต้พิภพ และสาขาอื่นๆ